About us / Amdanom ni

Monday, February 11, 2008

Encyclopaedia of Wales / Gwyddoniadur Cymru
Dr John Davies signing copies of the encyclodaedia of Wales at the shop on 31st January 2008.
John Davies yn llofnodi copiau o'r gwyddoniadur yn Siop-Y-Bont ar 31ain o Ionawr 2008.

Tuesday, March 21, 2006

Events etc.

Meinir Gwilym yn y siop ar 03/12/2005


Wel, roedd y rhai ohonoch chi nad oedd wedi galw yn y siop ddydd Sadwrn wedi colli wledd o adloniant. Roedd Meinir yn ymlacio ymysg ei chefnogwyr o bob oedran. Aeth sawl person i ffwrdd â CD newydd Meinir wedi ei llofnodi ac fe wnaeth nifer tynnu lluniau eu plant gyda hi. Roedd hi yn y siop am fwy na dwy awr - mae hynny'n arwydd o'i phoblogrwydd. Brysiwch nôl Meinir!!

Well, those who didn't come along to the shop to see Meinir Gwilym missed a feast of entertainment. Meinir relaxed amongst her admirers of all ages and many went away with CD's, autographs and photographs with their heroine. Meinir was in the shop for over two hours - itself an indication of her popularity. Hurry back Meinir -you will always have a warm welcome in Pontypridd!!

For further information contact / Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth
siopybont@yahoo.com

Back / Nôl: http://siopybont.blogspot.com

Saturday, October 01, 2005

Tlws Dysgwr y Flwyddyn 2004

Tlws Dysgwr y Flwyddyn, a rhoddwyd gan Siop-Y-Bont, yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Casnewydd a'r Cylch 2004 i Lois Arnold yr ennillydd.

Welsh Learner of the Year trophy presented by Siop-Y-Bont to Lois Arnold the winner at The National Eisteddfod of Wales in Newport 2004.


Back / Nôl: http://siopybont.blogspot.com

Urdd 2002

Lluniau o stondin Siop-Y-Bont yn Eisteddfod yr Urdd 2002.
Some pictures of our stand at the Urdd National Eisteddfod 2002 in Cardiff.

Back / Nôl: http://siopybont.blogspot.com